Ambulantní část

Rehabilitační léčbu indikuje rehabilitační lékař a na základě vyšetření stanovuje rehabilitační plán. Ambulantní sektor nabízí 2 vyšetřovny lékaře, 5 pracoven fyzioterapeuta, 1 pracovnu ergoterapeuta, rozsáhlé části elektroléčeby a vodoléčby. Jsme vybaveni nejmodernější přístrojovou technikou a poskytujeme v indikovaných případech i roboticky asistovanou rehabilitaci - viz. sekce "Kineziologická laboratoř".

Ordinační hodiny lékařů

 po-pá 7:30-15:00

 

 • Ambulance Oddělení rehabilitace FN Olomouc poskytuje diferencovanou péči v závislosti na závažnosti stavu pacienta a léčebných a kapacitních možnostech pracoviště. S ohledem na potřebu zajistit rehabilitaci primárně pro potřebu pracovišť FN Olomouc je kapacita pracoviště omezená. Přednostně jsou brány subakutní stavy, především stavy po úrazech, operacích a pacienti s periferní parézou.
 • Akutní stavy řeší Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc.
 • Poskytujeme péči jak pro dětské, tak pro dospělé pacienty.
 • Každý ambulantní pacient bude před zahájením rehabilitace nejprve vyšetřen rehabilitačním lékařem FNOL, který rozhoduje o strategii léčby.
 • Na ambulanci Oddělení rehabilitace je pacient předem objednán na základě doporučení (typ K či FT) od praktických lékařů nebo lékařů specialistů, spolu s dostatečnou dokumentací k aktuální problematice, tedy s výsledky provedených klinických a paraklinických vyšetření (vyloučení příčiny potíží mimo poruchu pohybového aparátu). Nedošetřenému pacientovi nemusí být poskytnuta rehabilitační terapie.
 • K plánování naordinovaných procedur je vhodné si přinést přehled neodkladných záležitostí (lékařské vyšetření, pracovní směny aj.).
 • Omluvy minimálně den předem na tel. 588 444 458 v době 8:00 - 15:00
 • Nečerpané rehabilitační procedury není možno z provozních důvodů nahrazovat ani přeobjednávat.
 • Pacient, jdoucí na vyšetření či kontrolu k lékaři, oznamuje svou přítomnost  v recepci ambulance.
 • Pacient je při absolvování terapie povinen dodržovat stanovený léčebný plán (tj. individuální léčebný postup), se kterým při vyšetření v ordinaci souhlasil.
 • Stanovený plán rehabilitační terapie je pro pacienta závazný a nelze jej v průběhu terapie bez vědomí ošetřujícího lékaře měnit.
 • V případě, že se pacient nedostaví, bez řádné a včasné omluvy, na dvě po sobě jdoucí procedury z léčebného plánu (nejsou myšleny procedury v jeden den), budou jeho další rezervované termíny procedur uvolněny pro jiné pacienty, bez nároku na náhradní termíny.
 • V průběhu léčby je pacient povinen řídit se pokyny personálu ambulance Oddělení rehabilitace FNOL, dbát na bezpečnost vlastní, ostatních pacientů i personálu.
 • Pokud pacient přestane svévolně poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb, může mu být léčba v souladu s platnými právními předpisy a rozhodnutím ošetřujícího rehabilitačního lékaře ukončena.

Na procedury je nutno si s sebou přinést:

 • Bazén -  ručník, plavky, koupací čepici, přezuvky
 • Koupel, vířivka, parafín - ručník, přezuvky
 • Elektroléčba - ručník
 • Terapie s fyzioterapeutem - osuška, pohodlný oděv, ev přezuvky

Zabýváme se včasnou diagnostikou a léčbou poruch psychomotorického vývoje u kojenců a malých dětí. 

Součástí ambulantní rehabilitace dětí je lékařské vyšetření se zaměření na funkční pohybovou diagnostiku. Dále pak navazuje cílená fyzioterapie a fyzikální léčba, která se odvíjí od konkrétní diagnózy. Provádíme mobilizace a manipulace funkčních pohybových blokád včetně blokád v oblasti krční páteře a AO skloubení u predilekcí hlavy. Základní rehabilitační metodou pro děti kojeneckého věku jsou techniky Vojtovy reflexní lokomoce.

Nejčastější diagnózy v naší ambulanci:

 • Plochonoží (pedes plani), Vadné držení těla, skolióza páteře,
 • Predilekce hlavy a trupové asymetrie
 • Ochrnutí (parézy) u dětí
 • Centrální koordinační porucha stádium I-IV
 • Rehabilitační léčba poúrazových stavů u dětí
 • Dětská mozková obrna (DMO)

Ve spolupráci s dětskou klinikou provádíme Kendallův manuální svalový test a vyšetření CMAS – standardizovaná škála pro hodnocení dětské myozitidy.

K vyšetření si prosím přineste doporučení od svého praktického lékaře nebo ambulantního specialisty (dětský neurolog, ortoped…atd.)

Jelikož se jedná o reflexní terapii je nutné, aby dítě bylo alespoň 1,5 hodiny po jídle, nesmí rehabilitovat technikou VRL  den po očkování nebo v době příznaků po očkování a v době  akutního onemocnění – teplota nad 38°C.

Více se dočtete ve článcích v našem blogu:

 

Zabýváme se diagnostikou a komplexní terapií ženského pánevního dna. Nabízíme fyzioterapii dle metodiky paní Ludmily Mojžíšové a její propojení s holistickým přístupem (zejména s posturální jógovou terapií a technikami doporučované dle porodních asistentek).

Tato fyzioterapie je vhodná především pro ženy:

 • s funkční sterilitou (neschopnost otěhotnět) nebo infertilitou (neschopnost donosit dítě)
 • trpící bolestivou menstruací a chronickými bolestmi v oblasti pánve nebo bolestivým pohlavním stykem
 • s močovou inkontinencí a poklesem pánevního dna
 • s endometriózou
 • po gynekologických operacích
 • s narušeným menstruačním cyklem

Více se dočtete ve článcích v našem blogu:

Rehabilitace ruky se v posledních několika letech dostává do popředí zájmu jak odbornosti chirurgické, tak i rehabilitační vzhledem k narůstajícímu počtu úrazů a tím i nutnosti erudovanosti odborníků v dané problematice. V rámci ambulantní terapie se specializujeme především na rehabilitaci ruky po traumatech, zajišťujeme bezprostřední akutní specializovanou fyzioterapii u pooperačních stavů na horní končetině, poradenství a individuální péči v otázkách plánovaných výkonů v oblasti celé horní končetiny (rameno, loket, ruka), aplikaci kinesiotapu v korekci pohybových patologii u sportovců i běžné populace v této oblasti. Jako jedna z mála rehabilitačních ambulancí zajišťujeme ucelenou odbornou fyzioterapii u neurologických pacientů, kteří podstoupili rekonstrukční výkony na horní či dolní končetině v podobě šlachosvalových transferů v terapii např. spastické ruky u pacientů po DMO, cévní mozkové příhodě či obnově aktivního pohybu u periferních paréz na horní či dolní končetiny.

Spolupracujeme s předními českými odborníky v oboru Chirurgie ruky. Naši terapeuti se specializují v dané problematice několik let, včetně znalostí specifických operačních technik, publikují, podílí se na vzdělávání studentů v rámci Univerzity Palackého a mají zahraniční zkušenosti.

Nejčastěji ošetřované diagnózy:

Problematika ruky

 • bolesti zápěstí na podkladě nestability (důsledek dlouhodobého přetížení nebo následek úrazu v oblasti zápěstí)
 • poranění šlachového aparátu ruky (flexory, extenzory)
 • ztuhlé drobné klouby ruky (důsledek komplikace hojení či neodborné rehabilitace)
 • rhizartrozy (bolesti kloubu palce na podkladě artózy)
 • Dupuytrenova kontraktura
 • syndrom karpálního tunelu
 • syndrom „labutí šíje“ - Boutonierova deformita
 • DeQuervainova synovitida - „stenozující tendovaginita“ v oblasti palce
 • poranění periferních nervů na horní končetině

Závažná traumata ruky

 • popáleninové stavy
 • ztrátová poranění v oblasti ruky a předloktí
 • amputace prstů
 • transpozice kloubů z nohy na ruku
 • rekonstrukční výkony na periferních (drobných) kloubech ruky

Další oblasti horní končetiny

 • traumata v oblasti loketního a ramenního kloubu (fraktury, luxace)
 • tenisový/golfový loket
 • ruptury (částečné natržení nebo úplné přerušení šlachy) rotátorové manžety v segmentu ramene
 • syndrom zmrzlého ramene
 • bolesti pletence ramenního na podkladě svalových dysbalancí

Současně zajišťujeme poradenství:

 • u funkčních obtíží dorostu
 • v případě využití kinesiotapu v korekci patologií horní končetiny
 • v otázce šlachosvalových transferů na horní končetině včetně problematiky spinálních pacientů

Více se dočtete ve článcích v našem blogu:

Častým a nepříjemným následkem operativního odstranění prostaty je inkontinence. Projevuje se nekontrolovatelným únikem moči zejména při změnách polohy těla, například při otáčení v lůžku, posazování se, vstávání ze sedu, ale i při kašli, kýchání či smíchu. Tento problém je řešitelný cíleným rehabilitačním přístupem. V souhrnu jde umění současné aktivity svěračů močové trubice a břišních svalů za současného pomalého dýchání a cyklického pohybu, např. chůze. Jde o komplexní, koordinovanou aktivitu, kterou pacienta provází fyzioterapeut krok za krokem. Ve Fakultní nemocnici Olomouc probíhá jedinečná spolupráce Oddělení rehabilitace a Urologické kliniky již desítku let. Cílem je minimalizovat nepříjemné následky operace prostaty nejlépe zahájením fyzioterapie již před plánovanou operací a následně provázením pacienta prvními týdny po operaci.

Ambulance rehabilitace pro urologické pacienty se nachází v budově D1 ve 3. patře (lůžková část Oddělení rehabilitace) denně od 7:30 do 9:00 hod pro objednané pacienty. Objednání na telefonním čísle 588 444 458.

Více se dočtete ve článcích v našem blogu:

Bolesti zad obecně jsou dnes považovány za civilizační chorobu. Na jejich vznik má vliv jak psychické tak i fyzické přetížení nebo jejich kombinace. Po respiračních nemocech jsou bolesti zad druhou nejčastější příčinou návštěvy praktického lékaře a patří k nejčastějším příčinám pracovní neschopnosti, z čehož vyplývá velký (a stále rostoucí) zdravotní i sociální význam. Udává se, že alespoň jednou za život se bolesti vyskytnou až u 80% populace. Nejčastěji je postižena bederní páteř (resp. bederně křížový úsek), potom krční a nejméně hrudní páteř.

Mezi nejdůležitější příčiny vertebrogenních obtíží patří:

 • poranění muskuloligamentózního aparátu
 • protruze a výhřez meziobratlové ploténky
 • degenerativní změny v meziobratlových ploténkách a facetových kloubech(meziobratlová skloubení)
 • spinální stenóza
 • uskřinutí nervu v kořenovém kanále při kostěné apozici nebo kalcifikaci vazivového aparátu
 • spinální nebo paraspinální infekce
 • anatomická anomálie (spondylolistéza, přechodné obratle apod.)
 • systémová onemocnění (především primární nebo metastatické tumory, infekční onemocnění páteře, osteoporóza a ankylozující spondylitida (m.Bechtěrev)
 • viscerální onemocnění (např. onemocnění pánevních orgánů, ledvin apod.)
 • somatizace psychických obtíží.

K léčbě na našem pracovišti využíváme techniky McKenzieho kenceptu, DNS, PNF a dalších, s ošetřením měkkých tkání a mobilizacemi zdiagnostikovaných blokád.

Nedílnou, dá se říci hlavní součástí terapie, je instruování pacienta k domácímu cvičení, zlepšení vědomé posturálni korekce, uvědomění si pozice a pohybu těla a jeho částí v prostoru.

Terapie při bolesti zad (edukační materiál ke stažení ZDE)