Rehabilitaci nabízíme v nadregionálním rozsahu. Vycházíme vstříc všem nemocným z celé České republiky, u kterých přepokládáme efekt komplexní rehabilitace.

  • Naši práci charakterizují termíny "intenzivní komplexní rehabilitace v akutním a subakutním období poruchy zdraví".
  • Zabýváme se rehabilitací dospělých i dětí.
  • Navazujeme na úspěchy jiných medicínských oborů.
  • Zúročujeme léčebné výsledky péče v chirurgických oborech, v neurologii a vybraných interních oborech.
  • Exkluzivně v České republice provádíme intervenční rehabilitaci ve spolupráci s anesteziology. Zejména u nemocných s bolestivými a postimobilizačními poruchami páteře a velkých kloubů.
  • Cílem naší rehabilitace je individuálně maximální funkční obnova, případně kompenzace funkční pohybové ztráty.
  • Preferujeme proaktivní a systematický charakter týmové rehabilitace v rámci komplexní zdravotní péče ve FNOL. 

V rehabilitaci dbáme na efektivitu a cílenou terapii. Podmínkou našeho úspěchu je vlastní motivace nemocných.

Podílíme se na pregraduální výuce všeobecného a zubního lékařství na Lékařské fakultě UP v Olomouci. Zásadní měrou utváříme výuku v bakalářském a magisterském studijním programu fyzioterapie na Fakultě zdravotních věd UP v Olomouci. Stejně tak v postgraduálním studiu lékařů v oboru rehabilitační fyzikální medicína na Lékařské fakultě UP Olomouc.