Rehabilitace na ostatních pracovištích FN Olomouc

Intenzivní rehabilitace probíhá v indikovaných případech i na ostatních klinikách a odděleních Fakultní nemocnice Olomouc, tedy i když pacient neleží přímo na našem oddělení, poskytujeme rehabilitaci u lůžek jiných oddělení a klinik Fakultní nemocnice Olomouc.