Personál

MUDr. Rudolf Ditmar

MUDr. Stanislav Horák, Ph.D., MBA

MUDr. Jiří Horníček

MUDr. Martin Jochec

MUDr. Petr Kolář, Ph.D.

Doc. MUDr. Alois Krobot, Ph.D.

MUDr. Nicole Musilová

MUDr. Bronislava Schusterová

MUDr. Eva Šocová

Mgr. Slavěna Balogová Kamila Klevarová Mgr. Dana Rysnarová
Mgr. et Mgr. Petra Bastlová, Ph.D. PhDr. Barbora Kolářová Ph.D. Karla Skácelová
Mgr. Libor Bartejs Mgr. Vladimíra Kolářová Bc. Alena Skřipská
Josef Bělohlávek Mgr. Jana Kolmanová Ivana Skřivánková
Mgr. Naděžda Calabová Mgr. Jana Kopová Mgr. Jana Slováková
Hana Coufalová Mgr. Zuzana Kohoutová Mgr. Jana Smékalová
Mgr. Veronika Dobrá Mgr. Markéta Kovářová Mgr. Luboš Spisar
Bc. Jana Doleželová Mgr. Veronika Kovářová Lucie Spurná
Alena Eyerová Mgr. Alexandra Křížová Ivona Srovnalová
Mgra. Anna Garajová Mgr. Iveta Lerchová Mgr. Jiří Stacho
Mgr. Eva Greplová Mgr. Anna Majerová Mgr. Marek Tomsa
Mgr. Hana Haltmar Mgr. Hana Měrková Mgr. Jana Trenzová
Mgr. Miroslav Haltmar Mgr. Lucie Navrátilová Bc. Jakub Vítek
Mgr. Nikola Häringová Mgr. Pavlína Nerušilová Mgr. Zuzana Vondroušová, DiS.
Mgr. Lucie Hubálková Mgr. Anna Orságová Mgr. Beata Zapletalová
Bc. Matouš Hynek Mgr. Veronika Pudilová Mgr. Lada Zbořilová
Mgr. Věra Jančíková, Ph.D. Dana Ripplová Bc. Daniel Zimmermann

 

Bc. Marie Jurášová

Bc. Michaela Kabešová

Mgr. Kateřina Wolfová

Jitka Kvapilová

Alena Skalická

Mgr. Jana Bartoňková Zuzana Neradová
Bronislava Čapková Jana Nováková
Lucie Čermáková Bc. Simona Nováková, DiS.
Božena Janečková Michaela Otyepková, DiS.
Mgr. Lenka Járová Iva Malcová, DiS.
Pavlína Kardohelyiová Bc. Markéta Lauschová
Lucie Kročová Helena Válková
Helena Němcová Bc. Petr Vaněk
Lucie Němcová Libuše Zábranská

 

Božena Kacrová

Eva Sedláčková

Vladimíra Šupicová

Petra Dubcová

Jana Auffahrtová

Marcela Cvrčková

Hana Havlíčková

Jiří Malátek

Renáta Vránová

Martina Zapletalová

Šárka Báťková

Marcela Glocová

Mgr. Jitka Vejmolová