O kineziologii

Kineziologie je věda o pohybu jako funkci.

V kineziologické laboratoři jsou realizována přístrojová funkční vyšetření a terapie pohybu a poruch lidské motoriky u hospitalizovaných i ambulantních nemocných.

Terapie je vždy vedena individuálně s ohledem na aktuální možnosti a pohybové dovednosti pacienta.

Specializujeme se na:

 • Vyšetření a terapii poruch posturální stability a rovnováhy
 • Vyšetření a terapii poruch chůze
 • Vyšetření a terapii poruch funkce horní končetiny
 • Vyšetření a terapii poruch koordinace pohybových stereotypů

 • Funkční vyšetření a terapie poruch posturální stability a rovnováhy rozličné etiologie u pacientů schopných samostatně stát
 • Terapie zaměřena především na zlepšení rovnováhy během každodenních aktivit

Přístrojové vybavení

 • Posturograf NeuroCom (moduly SmartEquitest System a BalanceMaster Sytem)
  • vyšetření a terapie stability stoje a rovnováhy za měnících se senzorických podmínek
  • vyšetření a terapie posturální reaktivity a volní posturální kontroly
  • vyšetření a terapie stability v průběhu variabilních dynamických aktivit
  • možnost využití vizuální zpětné vazby pro korekci držení těla v rámci terapie

Více se dočtete v článcích na našem blogu:

 • Funkční vyšetření a terapie poruch chůze rozličné etiologie
 • Terapie zaměřena prioritně na optimalizaci a koordinaci stereotypu chůze
 • Bezprostřední kontrola a korekce pacienta v průběhu terapie specializovaným fyzioterapeutem
 • Možnost využití přídatné senzorické zpětné vazby pro koordinaci a symetrizaci chůze 

Přístrojové vybavení

 • Chodící pásy se zabudovanou tlakovou plošinou (typy Zebris a C-Mill)
  • vyšetření charakteru odvalu chodidla a zatěžování nohou během chůze
  • možnost individuálního nastavení rychlosti a náklonu chodících pásu
  • možnost odlehčení pacienta při terapii pro snazší realizaci dílčích fází krokového cyklu
  • možnost multisenzoricky zaměřeného tréninku chůze ve virtuálním prostředí

Více se dočtete v článcích na našem blogu:

 • Funkční vyšetření svalové aktivity v průběhu pohybu
 • Vyšetření je neinvazivní, snímáno je vždy více svalů současně
 • Vyšetření je zaměřeno zejména na hodnocení svalových synergií, timingu aktivace testovaných svalů a na hodnocení svalové únavy
 • Možnost synchronizovaného snímání aktivity svalů a dalších kinetických nebo kinematických veličin

Přístrojové vybavení

 • polyelektromyograf (Noraxon) s příslušenstvím
  • Telemetrický systém 16ti kanálový polyelektromyograf
  • V příslušenství se senzory ke snímání síly, rozsahu pohybu, akcelerace, inklinace a tlakových změn

 

 • Laboratoř robotické rehabilitace je prioritně určena pro terapii závažnějších pohybových poruch
 • V průběhu terapie je zpravidla pacientovi pohyb ulehčen roboticky řízenými systémy nebo mechanickými exoskelety
 • Terapie je většinou koncipována tak, aby pacient dostával bezprostřední vizuální zpětnou vazbu o průběhu pohybu
 • Terapie je zpravidla vedena formou hry ke zvýšení motivace pacienta

Přístrojové vybavení

 • Robotický trenažer chůze (Lokomat)

  • robotické ortézy stimulující chůzi na chodícím pásu
  • individuálně nastavitelný
  • během terapie může být pacient v plném odlehčení

 • Mechanický exoskelet horní končetiny (ArmeoSpring)

  • mechanický exoskelet poskytující regulovatelné odlehčení horní končetiny při terapii
  • systém je individuálně nastavitelný pro pravou i levou horní končetinu
  • terapie je vedena ve virtuálním prostředí s  ohledem na funkční aktivity

 • Mobilizační a vertikalizační systém (Erigo)

  • možnost velmi časné vertikalizace a mobilizace pacientů
  • mobilizace je indukována cyklickým zatížením dolních končetin stimulujícím chůzi

 • Herní konzole (Kinect)

  • doplňková forma fyzioterapie využívající virtuální prostředí ke stimulaci funkčních pohybových aktivit

 • Robotická rukavice (Gloreha)

  • pomocí terapeutické rukavice podporuje a obnovuje kloubní a funkční hybnost ruky
  • umožňuje pasivní mobilizaci (pohyb je plně veden roboticky), aktivně-asisitovanou mobilizaci (pohyb je částečně veden roboticky a částečně pacietem) a aktivní cvičení
  • využívá zpětné zpětné vazby a prvků virtuální reality
  • více o celém terapeutickém systému ZDE

Více se dočtete v článcích na našem blogu: