Cvičením k respektu ke zrození (1)

22. 4. 2020

Autor: Mgr. Jana Tomečková

Po čem volá tělo ženy, která touží po dítěti a ono nepřichází? To je jedna z otázek, kterou si klade fyzioterapeut během léčby neplodné tzv. sterilní ženy (pro plochost těchto slov bych raději použila budoucí maminky). Odpověď na tuto otázku můžeme nalézt skrze řadu léčených terapeutických technik. Chtěla bych Vám představit jednu z nich - Metodu Ludmily Mojžíšové (dále MLM) a poskytnout představu o vzniku tzv. funkční ženské sterility v jejím pojetí. Z počátku je nutno poznamenat, že fyzioterapeutická intervence při léčbě funkční ženské sterility neřeší hormonální poruchy nebo zánětové srůsty. Dává ženskému organismu šanci otěhotnět skrze manuální medicínu a skrze aktivní cvičení, které uchovává ženu v myšlence, že ona sama má své budoucí mateřství a zdraví ve své moci.

Foto: Tomas Worick

Metodika nosí jméno ženy, která žila v letech 1932-1992. Paní Ludmila Mojžíšová působila nejprve jako zdravotní sestra a následně jako asistentka Fakulty tělesné výchovy a sportu. Svou metodiku aplikovala na sportovcích a sportovkyních a shledala, že účinně odstraňuje funkční poruchy pohybového aparátu. U řady sportovců došlo k zmírnění bolestí na podkladě jednostranné zátěže a některé sportovkyně otěhotněly, i když byly pro neplodnost dlouho a bez úspěchu léčeny. Tím se otevřela cesta do oboru gynekologie. Paní Mojžíšová začala spolupracovat s lékaři a v roce 1992 byla MLM uznána Ministerstvem zdravotnictví za metodu účinnou a platnou pro léčbu neplodnosti. Nyní metoda „žije“ hlavně díky práci paní Volejníkové, která je hlavní lektorkou.

paní Hana Volejníková, Zdroj: http://www.hanavolejnikova.cz/

Co vše metodika zahrnuje? Terapeutem MLM je ženě v léčbě poskytnuta mobilizace páteře, pánve, žeber a kostrče, jelikož právě tyto oblasti ovlivňují skrze autonomní nervový systém napětí ženských pohlavních orgánů s hladkou svalovinou, která není vůlí ovladatelná. Klíčovou roli vytváří napětí hladké svaloviny vejcovodů s řasinkovým epitelem, které jsou inervované z bederní páteře a ve kterých dochází k oplodnění vajíčka. Jen díky vhodnému napětí svaloviny ve vejcovodech může docházet k peristaltickému posunování vajíčka od vaječníku do děložní sliznice s jeho následným uhnízděním. Ve vejcovodu se děje rovněž pohyb opačný, který umožňuje spermiím doputovat k vajíčku. Tím nyní dostáváme část odpovědi na první otázku. Tělo ženy volá po pohybu, tělo volá po napětí, které nebrání. To by mu mělo být umožněno jemným zásahem vnějším, tak vnitřním.

Mobilizačními a manipulačními technikami jsme schopni v těle ženy změnit hodně. Nicméně pasivní léčba nestačí. Pro stabilizaci nově získaných vjemů v těle je nutné aktivně cvičit. Cvičení dle paní Mojžíšové vychází z jógy a obsahuje prvky uvolňovací tak i posilovací. Aktivní účast a pohyb je podstatným benefitem při obnově důvěry ve vlastní fyzické schopnosti. Pohybem je pozitivně ovlivněno narušené tělesné schéma, vnímání sebe sama, vnímání částí svého těla a jednotlivých prostorů v něm.

Metoda využívá komplexního pohledu při léčbě ženy. Tímto poukazuji na to, že působí velmi pozitivně i na psychiku, která je často doprovázena úzkostmi a pocity selhání. Mělo by se tak dít skrze empatii, motivaci, podnětné hledání odpovědí na otázky týkající se touhy po mateřství a způsob haptického kontaktu mezi ošetřovanou ženou a terapeutem. Ne nadarmo by mobilizace měly být prováděny jemně, s rukama pevnýma, ale klidnýma.

MLM je vyhledávána nejen ženami, které po dítěti touží ale také ženami, které o miminko v rané fázi těhotenství přijdou, mluvíme o ženské infertilitě. Zde se MLM pracuje na odstranění blokád křížokyčelních kloubů a odstranění jejich reflexních spasmů, které působí disharmonické napětí svaloviny dělohy. Své uplatnění najde také u žen trpící bolestivou menstruací, bolestivým pohlavním stykem a žen po porodu. Výsledky léčby nacházíme i u mužů, u kterých dochází k pozitivnímu ovlivnění spermiogramu.

Úspěšnost léčby pomocí MLM je 30 - 35%, není tedy stoprocentní zárukou příchodu miminka na svět. Je však jedna z možných neinvazivních cest. Tato cesta může být dlouhá, učí ale pokoře, respektu ke zrození a vědění, že vše má svůj čas. Pod správným terapeutickým vedením by měla být ženě poskytnuta podpora celkového zdravého pohybového projevu, který jí pomůže vrátit se zpět do svého těla a přijmout jej.

Foto: Tomas Worick