Fyzioterapii nezralých novorozenců je nutné zahájit včas

31. 3. 2020

Autor: doc. MUDr. Alois Krobot, Ph.D.

Rehabilitace dospělých nemocných, hlavně těch pohybově méně zdatných, je provázena doslova potem a dřinou. Všech. Nemocného, ale také fyzioterapeutů. Moderní rehabilitační přístroje jim jen zčásti ulehčují fyzickou námahu. Nelze pominout i související emoční stres. O to bývá radostnější práce s dětskými nemocnými. Hlavně s těmi nejmenšími.

Fyzioterapeuti, specializovaní na dětské nemocné jsou ve Fakultní nemocnici Olomouc zcela nezastupitelní ve zdravotnických týmech na Dětské klinice a Novorozeneckém oddělení. Větší část těchto pacientů tvoří předčasně narození.

„Společně s ošetřovatelským týmem se snažíme optimalizovat míru i kvalitu všech stimulů ze zevního prostředí, které na nedonošené miminko působí. Zjednodušeně, snažíme se miminko cíleně aktivovat ale přitom současně konejšit či minimalizovat možné negativní důsledky na jeho nezralý mozek. Miminko slovům asi příliš nerozumí. Ale téměř jistě rozumí barvě a rytmu hlasů či zvuků kolem něj. A zcela jistě jeho mozek, který je nucen dozrávat již mimo bříško maminky, rozumí kontaktu našich rukou s celým jeho tělem. Hlavně v měnících se terapeutických polohách, třeba i na bříšku. Tedy v jiných, než pokud by bylo stále zabalené vleže na zádech. Při této, tzv. reflexní, terapii nedonošených dětí je nejdůležitější najít rovnováhu. Tak jako snad ve všem. Ani moc ani málo,“ uvedla fyzioterapeutka Mgr. Dana Rysnarová, která terapii nejmenších věnovala a věnuje podstatnou část svého profesního života.

Z medicínského hlediska je nejdůležitější zahájit fyzioterapii nezralých novorozenců včas, co nejdříve. Reflexní pohybová terapie podporuje jejich psychomotorický vývoj, především zlepšení neurofyziologických funkcí mozku. Ale třeba i přibývání na váze, současně je tréninkem kardiovaskulárního aparátu a navyšuje celkovou kondici novorozenců. V konečném důsledku vede ke zkrácení délky hospitalizace.

„Hlavním rizikovým faktorem nedonošených novorozenců je syndrom respirační tísně. I proto je hlavní formou rehabilitace tzv. respirační fyzioterapie. Správně vedenou rehabilitací dochází ke zlepšení funkční koordinace mezi dýchacími a ostatními svaly trupu. Žádoucí je současně podpora perorálního příjmu, zlepšení koordinace mezi sáním, polykáním a dýcháním. Snažíme se předrážděné novorozence zklidnit, a jiné, ty hypotonické, zase aktivovat. Podstatné je přitom vědět, jak se dítě chovalo po terapii během dne a jak spalo v noci. Podle toho pak volíme aktuálně léčebný plán a přizpůsobujeme charakter i délku terapie,“ dodává Mgr. Jana Kalabusová, která se problematice předčasně narozených dětí věnuje i v rámci doktorandského studia.

K hojně využívaným technikám u nás patří Vojtova reflexní lokomoce. Jedná se o specifický terapeutický koncept, který stimuluje receptory v celém těle v určitých konkrétních polohách, a podporuje tak dozrávání spojů v mozku předčasně narozeného miminka. Podobně jak se to děje u zdravých spontánně. „Fyzioterapií tak napomáháme celému organizmu nezralého novorozence dozrát i mimo organismus matky. A přináší jistě radost novorozenci, stejně jako nám,“ uzavírá Jana Kalabusová.

Rodiče nemají omezené návštěvní hodiny. Je nesmírně výhodné, pokud se na rehabilitaci přímo spolupodílí. Každý člen ošetřovatelského týmu, spolu s rodiči, má pro dítě nezanedbatelnou roli a všichni společně ovlivňujeme jeho další životní cestu.