Ergoterapie

Ergoterapie je součást rehabilitace, jejíž cílem je co nejdříve navrátit pacienta do aktivního života, v co nejvyšší možné míře a stavu, podobnému před onemocněním nebo úrazem nebo v rámci aktuálních možností. Na Oddělení rehabilitace FNOL se věnujeme především funkční klinické ergoterapii, dále pak ergoterapii zaměřené na nácvik sebeobsluhy, pracovních dovedností a poradenství v oblasti ergonomie, kompenzačních pomůcek a prevence sekundárních změn.

  • Klinická funkční ergoterapie
  • Ergoterapie zaměřená na nácvik všedních denních činností (ADL)
  • Ergoterapie zaměřená na poradenství
  • Ergoterapie zaměřená na nácvik pracovních dovedností / terapie zaměstnáváním.