Věda | Výuka

Výuka:

Poskytujeme praxe rehabilitačních lékařů i jiných specializací.

Pořádáme atestace lékařů + zajišťujeme pořádání předatestačního kurzu v oboru Rehabilitace a fyzikální medicína.

Zajišťujeme výuku studentů Lékařské fakulty Univerzity palackého v Olomouci v úzké spolupráci s Neurologickou klinikou FN Olomouc, a to:

  1. ročníku studijního programu Všeobecné lékařství, General medicine a
  2. ročníku studijního programu Zubní lékařství a Dentistry.

Zajišťujeme výuku a praxe studentů Fakulty zdravotnických věd Univerzity palackého v Olomouci v úzké spolupráci s Ústavem klinické rehabilitace pro obory: Fyzioterapie a Všeobecná sestra.

Poskytujeme praxe studentům ústavu Fyzioterapie na Fakultě tělěsné kultury Univerzity palackého v Olomouci.

Pořádáme také odborné kurzy pro fyzioterapeuty.

Věda:

V kolektivu máme aktivně publikující autory a spoluautory vědeckých článků, publikací, vedeme, či a spolupracujeme na grantech a klinických studiích.

Právě realizované výzkumné projekty řešené na Oddělení rehabilitace:

Start-Up grant FNOL: Zefektivnění intervenčních rehabilitačních postupů na Oddělení rehabilitace FNOL.

TAČR - Proof of Concept: Klinická aplikace metody AC-TIVE (léčba paréz pomocí přímé eletrostimulace).

MZČR NV 17-29452A: Modulace senzomotorických sítí při cílené terapii spasticity po ischemickém iktu.

Klinická studie „Bella“: Vliv  beta-alaninu a fyzické aktivity na dobu inkontinence u pacienta po prostatektomii (BELA).

IGA UP: Vytvoření české verze standardizovaného vyšetření pro zhodnocení senzomotorického deficitu u pacientů po cévní mozkové příhodě a jeho pilotní validizace pro českou populaci.