Ruce fyzioterapeuta v péči o ženu před a po porodu

22. 2. 2023

Autorky: Mgr. Lucie Hubálková, Mgr. Veronika Kovářová

Období těhotenství a následně porodu je pro každou ženu významným mezníkem v jejím životě. Je to dynamický, fyziologický proces, který je v těle matky doprovázen spoustou změn a ne vždy je její organismus schopen se na tyto změny adaptovat v tak krátkém časovém úseku. 40 týdnů trvá zázrak zrození úplného člověka. Dochází k nárůstu hmotnosti matky, a tím se mění její těžiště a motorický projev, rozvolňují se vazy v oblasti pánve, ale i v ostatních částech těla zvýšenou produkcí hormonů, zvyšují se nároky na prostor pro dítě a narůstá zátěž na respirační a kardiovaskulární systém. Mohou se objevovat bolestivé stavy či pocity nepohodlí a první volbou neinvazivní a nefarmakologické terapie je rehabilitace, která je v této oblasti stále ještě značně opomíjena.

 

Pokud se v průběhu těhotenství objeví obtíže s pohybovým aparátem (bolest nebo diskomfort) a je vyloučena gynekologická příčina, může se nastávající matka obrátit na naše rehabilitační oddělení. Jeho cílem je zhodnotit celkový stav a kondici ženy a připravit jí terapeutický plán. Činí tak vždy s ohledem na dítě a reakce obou na terapii.

Šetrnými zásahy a vhodným vedením zajišťujeme dítěti dostatek prostoru v dutině břišní a současně zajistit jeho polohu, která by měla být co nejekonomičtější pro pohyb matky. Zároveň tonizuje stěnu břišní, což je důležité pro nošení, ale i samotný porod. Snaží se naučit ženu správně dýchat, aby bylo její tělo i dítě dostatečně zásobeno kyslíkem a také aby byla žena schopna respiračně zvládnout porod. Učí ji pracovat izolovaně s napětím pánevního dna i celého organismu. Někdy je třeba napětí zvýšit a někdy snížit. Nutno nezapomínat na aktivaci nožní klenby a zlepšování rovnováhy, což je nezbytné proto, aby se žena mohla nést. Pokud je schopna nesení vlastního těla, zlepšují se možnosti dechu a celkově je svalový tonus elastičtější.

Samozřejmostí je instruovat budoucí matku o pohybovém režimu v dostatečném množství, eliminaci inaktivity a správném odpočinku až do porodu.

Vyvrcholením devítiměsíční cesty je porod, který zpravidla trvá několik hodin. Stavem měkkých tkání, kondicí a současně nastavením dechového systému matky je výrazně ovlivněn průběh fyziologického porodu. Zde se ukáže přínos předchozí fyzioterapeutické intervence.

Pokud je po porodu z pohledu lékaře vše v pořádku, matka a dítě opouští porodnici. Avšak pozornost je zaměřena převážně na dítě, nikoliv na matku. Její tělo během 9 měsíců prošlo výraznými změnami, které se během následujících hodin, dnů a týdnů budou vracet zpět k normálu. Nošení a zvedání dítěte, kojení, ohýbání se nad postýlku a další úkony spojené s péčí o novorozence mohou způsobit či prohloubit pohybové obtíže a bolesti na těle ženy, například beder, křížů, symfýzy či celé páteře. Proto je důležité začít co nejdříve po porodu s postupnou rehabilitací, která ženě pomůže lépe vnímat vlastní tělo, obnovit rovnováhu svalů pánevního dna, aktivovat střed těla neboli hluboký stabilizační systém, připravit se na nové tělesné změny a zátěž, jež se bude zvyšovat s rostoucím miminkem.

U porodu císařským řezem se rehabilitace mírně liší oproti klasickému vaginálnímu. Pokud porod proběhl císařským řezem je rehabilitace o to důležitější. Na břiše ženy zůstává velká jizva, o kterou je důležité se od počátku správně starat a přijmout ji jako součást těla, aby se dobře zhojila a nezpůsobovala později problémy.

Po porodu fyzioterapeut instruuje ženu, jak se správně starat o jizvy (na páteři po vpichu epidurálu, poranění hráze, v podbřišku po císařském řezu), jak relaxovat i aktivovat pánevní dno, vnímat své tělo, jak správně nosit dítě nebo zlepšit pohybové stereotypy. Zanedbaná péče o matčino tělo může být po porodu příčinou pozdější inkontinence, zácpy, bolestivé menstruace a pohlavního styku, bolestí beder a dalších obtíží.

Zázrak života je událost, která utkví v paměti matky i dítěte. Úkolem fyzioterapeuta je zvolit vhodný způsob, jak pracovat se ženou v její nové životní etapě – mateřství (i v případě rizikového těhotenství) a optimalizovat celý proces, aby toto období prožili co nejlépe a nejradostněji.